Eğitim ortamlarında çoğunlukla sadece sözel zeka olarak dile getirilse de aslında linguistik yani dil becerilerini de kapsayan bu zeka alanı baskın bireyleri gelin, biraz daha yakından tanıyalım.

Adından da anlaşılacağı üzere bu bireyler, sözcüklerle baş etmede, onları doğru yerde ve doğru şekilde kullanma konusunda gerçekten ustalardır. Çocukluk döneminde akranlarından önce ve daha akıcı konuşma eğilimi gösterebilirler. Kitaplara karşı ilgileri de küçük yaşlardan itibaren fark edilebilir, çünkü iyi bir konuşmacı oldukları kadar iyi bir dinleyicidirler de. Üstelik bu pasif bir dinleyicilik de değil, duyduklarıyla ilgili analizler yapıp sonuçlara varan etkili bir dinlemedir. Analiz demişken, önceki yazımızda bu becerinin daha çok matematiksel zekaya sahip çocuklarda görüldüğünü belirtmiştik ama dikkat edilmesi gerek bir nokta var; matematik ve dil becerilerinin beynin aynı,yani sol lobunda işleniyor yani aslında bu bireyler de iyi bir analistlerdir.

Sözel zekaya sahip bireylerin genel özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz:

 • Okul döneminde diğer öğrencilerden daha iyi yazarlar.
 • Uzun hikayeler ve fıkralar anlatabilirler.
 • İsimler, yerler ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptirler.
 • Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanabilirler.
 • Yaşlarına göre iyi bir kelime haznesine sahiptirler.
 • Başkalarıyla yüksek düzeyde iletişim kurabilirler.
 • Tekerlemeleri, anlamsız ritmleri ve sözcük oyunlarını severler.
 • Okumayı severler.
 • Dinleme becerileri yüksektir; dinleyerek daha iyi öğrenirler.
 • İyi bir hafızaları vardır.

Peki sözel ve linguistik zeka alanı baskın olan çocuklar hangi etkinliklerden hoşlanırlar?

Bu çocukların henüz küçük yaşlardayken kitaplar, tekerlemeler ve bilmecelerden hoşlandıklarını gözlemleyebiliriz. Ayrıca yaşına uygun olarak ifade edilmek kaydıyla pek çok şeyi kolaylıkla anlama ve yorumla yetisine sahip oldukları da görülür. Kendi dillerine hakim olduklar kadar farklı dillere de ilgi duyma ve öğrenmede zorluk çekmedikleri de fark edilebilir.

“Her çocuk doğuştan bir filozof”tur ancak bu çocukların diğerlerinden daha fazla sorular sorduğunu duymak da herhalde sizi şaşırtmayacaktır.

Gelelim bu bireylerin yetişkinlik döneminde daha sık yöneldikleri mesleklere.

 • Yazarlık
 • Şairlik
 • Avukatlık
 • Gazetecilik
 • Reklamcılık
 • Hatiplik
 • Siyasetçilik
 • Dilbilimcilik

Bu bireylerin yönelebileceği veya daha başarılı olduğu gözlemlenen meslekler arasında sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum bırak

Mail adresin paylaşılmayacak